Profesjonalne komunikowanie się nauczyciela

Profesjonalne komunikowanie się nauczyciela

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Nabywanie i doskonalenie wiedzy, i umiejętności w zakresie skutecznego, efektywnego porozumiewania się ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w relacji z nauczycielem w szkole.

 

Program: 

1. Schemat procesu komunikacji.

2. Narzędzia komunikacji.

3. Informacja zwrotna.  Zasady przekazywania informacji zwrotnych.

4. Typy rozmów:

·        rozmowa dyscyplinująca (wyrażanie niezadowolenia, uwag krytycznych),

·        rozmowa oceniająca (wyrażanie pochwał i nagan),

·        rozmowa motywująca.

5. Uwarunkowania skutecznej komunikacji:

·        aktywne słuchanie,

·        cechy dobrego słuchacza (odbiorcy),

·        parafraza,

·        dostosowanie do rozmówcy,

·        zadawanie pytań.

6.      Bariery utrudniające uważne słuchanie.

7.      Komunikaty typu „Ja” i „Ty”.

8.      Kim jest rozmówca ? Jak komunikować się  z różnymi typami rozmówców?

9.      Komunikacja jako narzędzie budowania relacji w zespole klasowym. Reguły nauczyciela – uwarunkowania ich realizacji.

10.  Kiedy zespół sprawnie pracuje – wdrażanie uczniów do nowych zasad, zadań:

·        instruktaż,

·        trenowanie,

·        wspieranie,

·        delegowanie.

11.  Granice marzeń – Moje ograniczenia w sprawowaniu roli nauczyciela.

12.  Moje mocne strony w sprawowaniu roli nauczyciela – obszary wsparcia dla pokonywania słabych stron.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.