Profilaktyka przemocy i agresji

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

Poznanie źródeł ujawnianych przez uczniów zachowań oraz wagi trudności, jakie przeżywają w związku z nimi nauczyciele. Wyposażenie słuchaczy w kompetencje obserwowania i analizowania możliwości zagrożeń bezpośrednim wybuchem przemocy w różnych środowiskach (zwłaszcza w małej skali) i przewidywania ich.

 

Program:

1.      Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania agresji.

2.      Potrzeby dziecka wg Rosenberga i Maslowa.

3.      Język szakala i żyrafy.

4.      Psychologiczne wywieranie wpływu (sterowanie postawami, przełamywanie uprzedzeń), mediacje i negocjacje w konfliktach.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.