Profilaktyka przemocy na tle seksualnym ? gdy flirt staje się przemocą

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza, nauczyciele, pedagodzy szkół gimnazjalnych i szkół średnich o różnych profilach.

 

Cele:

1.      Ukazanie różnic między chcianym flirtem, a przemocą.

2.      Dostarczenie wiedzy na temat sposobu reagowania na przemoc seksualną w szkole.

3.      Dostarczenie wiedzy na temat sposobu prowadzenie rozmowy ze sprawcą, ofiarą oraz świadkami zdarzeń.

4.      Zapoznanie z procedurami reagowania (do jakich instytucji oraz jakie zdarzenia zgłaszać, a które problemy rozwiązywać na terenie szkoły).

5.      Wskazanie pomysłów na przeprowadzenie lekcji z młodzieżą na poruszany temat.

 

Program:

1.      Czym jest przemoc na tle seksualnym ? różnice między niechcianą przemocą a chcianym flirtem.

2.      Umiejętność rozpoznania dziecka ? ofiary przemocy seksualnej zarówno ze strony rówieśników,    jak i osoby dorosłej.

3.      Wewnątrzszkolne procedury reagowania na przemoc seksualną (rozmowa z ofiarą, sprawcą, świadkami zajścia oraz z rodzicami).

4.      Zewnątrzszkolne procedury reagowania na przemoc seksualną (znajomość konkretnych przepisów prawnych, zawiadamianie policji oraz prokuratury).

5.      Szkolny Program Profilaktyczny.

6.      Ważne instytucje oraz organizacje niosące pomoc w sytuacjach wystąpienia przemocy na tle seksualnym.

 

Metody:
Wykład, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja, analiza przepisów prawnych.

 

Prowadzący:
Pedagog specjalny, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 roku pracuje z młodzieżą, a od 2009 szkoli nauczycieli oraz pedagogów, a także pracowników służby więziennej, warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników korporacji. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jest współautorką publikacji ?Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych?, wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013 r.  oraz autorką scenariuszy lekcji WDŻ publikowanych w magazynie nauczyciela ?Mentor?.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.