Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza, nauczyciele, pedagodzy, personel wspomagający szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich o różnych profilach.

 

Cele:

1.      Dostarczenie wiedzy na temat stresu (przyczyny, objawy oraz konsekwencje jego występowania).

2.      Omówienie zależności między stresem a wypaleniem zawodowym w zawodzie nauczyciela.

3.      Zapoznanie się z metodami radzenia sobie ze stresem.

 

Program:

1.      Stres ? definicja, eustres, dystres.

2.      Objawy i przyczyny występowania stresu w miejscu pracy.

3.      Konsekwencje utrzymującego się długotrwale stresu oraz jego wpływ na jakość pracy.

4.      Stres a wypalenie zawodowe.

5.      Przyczyny występowania wypalenia zawodowego.

6.      Objawy oraz konsekwencje wypalenia zawodowego.

7.      Profilaktyka stresu oraz wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela.

 

Metody:
Wykład, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja.

 

Prowadzący:
Pedagog specjalny, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 roku pracuje z młodzieżą, a od 2009 szkoli nauczycieli oraz pedagogów, a także pracowników służby więziennej, warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników korporacji. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jest współautorką publikacji ?Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych?, wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013 r.  oraz autorką scenariuszy lekcji WDŻ publikowanych w magazynie nauczyciela ?Mentor?.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.