Profilaktyka zaburzeń odżywiania

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza, nauczyciele, pedagodzy szkół gimnazjalnych i szkół średnich o różnych profilach.

 

Cele:

1.      Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń odżywiania (etiologii, objawów, skutków, metod leczenia).

2.      Omówienie roli szkoły w zapobieganiu i diagnozie zaburzeń odżywiania.

3.      Zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania wsparcia osobie cierpiącej na zaburzenia odżywiania.

 

Program:

1.      Podstawowe informacje na temat bulimii i anoreksji oraz innych, rzadziej diagnozowanych zaburzeń odżywiania.

2.      Etiologia i uwarunkowania zaburzeń odżywiania.

3.      Kryteria rozpoznawania bulimii i anoreksji.

4.      Symptomy i przebieg bulimii i anoreksji.

5.      Rola szkoły w kontekście zaburzeń odżywiania.

6.      Metody nauczycielskiej diagnozy zaburzeń odżywiania.

 

Metody:
Wykład, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja, ćwiczenia.

 

Prowadzący:
Pedagog specjalny, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 roku pracuje z młodzieżą, a od 2009 szkoli nauczycieli oraz pedagogów, a także pracowników służby więziennej, warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników korporacji. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jest współautorką publikacji ?Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych?, wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013 r.  oraz autorką scenariuszy lekcji WDŻ publikowanych w magazynie nauczyciela ?Mentor?.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.