Projekt edukacyjny i WebQust w samodzielnym procesie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności przez ucznia.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum

 

Cele:
1.Zdobycie wiedzy  na temat stosowania projektu edukacyjnego i WebQuestu w praktyce szkolnej.
2.Nabywanie umiejętności projektowania zadań  dla uczniów  w metodzie projektu i WebQuestu.
3.Modernizowanie warsztatu pracy metodycznej przez  włączanie nowych metod  stymulowania środowiska uczenia się.

 

Program:

1.Koncepcja pracy metodą problemową w kulturze  nowoczesnej szkoły.
2.Projekt edukacyjny i WebQuest w procesie samodzielnego  zdobywania wiedzy i umiejętności  kreatywnego rozwiązywania problemów przez uczniów.
2.Praktyczne przykłady stosowania  metod  twórczego uczenia się   na różnych etapach kształcenia.
3.Wdrożenie metod pracy opartych na odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się .
4.Aranżowanie stymulującego środowiska uczenia się. Wyzwania i Odpowiedzialność- dwa przedmioty w programie nauczania do wykonywania zadań dydaktycznych.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna ,dyskusja kierowana, metaplan, warsztatowe projektowanie,

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
certyfikowany edukator MEN . Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant.
Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN itp.