Projekt edukacyjny i WebQust w samodzielnym procesie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności przez ucznia.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum.

 

Cele:
1.Zdobycie wiedzy  na temat stosowania projektu edukacyjnego i WebQuestu w praktyce szkolnej.
2.Nabywanie umiejętności projektowania zadań  dla uczniów  w metodzie projektu i WebQuestu.
3.Modernizowanie warsztatu pracy metodycznej przez  włączanie nowych metod  stymulowania środowiska uczenia się.

 

Program:

1.Koncepcja pracy metodą problemową w kulturze  nowoczesnej szkoły.
2.Projekt edukacyjny i WebQuest w procesie samodzielnego  zdobywania wiedzy i umiejętności  kreatywnego rozwiązywania problemów przez uczniów .
2.Praktyczne przykłady stosowania  metod  twórczego uczenia się   na różnych etapach kształcenia.
3.Wdrożenie metod pracy opartych na odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się .
4.Aranżowanie  stymulującego środowiska uczenia się. Wyzwania i Odpowiedzialność- dwa przedmioty w programie nauczania do wykonywania zadań dydaktycznych. 


Metody:

Prezentacja multimedialna ,dyskusja kierowana, metaplan, warsztatowe projektowanie.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN itp.