Projekt edukacyjny ? metoda nauczania i sposób realizacji celu

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Poznanie zalet metody projektu w  planowaniu i osiąganiu celów   dydaktycznych i wychowawczych.

2.      Uczestnik szkolenia zna:

?      wartości metody projektu i jego wszechstronne zastosowanie w realizacji osobistych i zespołowych działań,

?      wszystkie kolejne etapy projektu od wyboru tematu do ewaluacji,

?      oceni skuteczność  metody w  praktycznych przykładach  pracy szkół i  mediów,

?      wypracuje  w zespole projekt dydaktyczny lub wychowawczy przeznaczony do realizacji w szkole.

Program:

1.      Jakie cele można osiągnąć stosując metodę projektu?

2.      Praktyczne przykłady projektów edukacyjnych, wychowawczych, badawczych.

3.      Kolejne etapy projektu ? porządkujące działania zespołu lub indywidualnych przedsięwzięć.

4.      Wypracowanie zespołowego projektu na potrzeby szkoły.

 

Metody:

Prezentacja, burza mózgów, praca w grupach.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.