Projektowanie, montaż i publikacja wyników eksperymentu

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

 

Cele:
Nabycie praktycznej wiedzy o darmowe portale i sposoby publikowania wyników eksperymentów i ich promocja.

 

Program:
1. Przegląd darmowych programów do publikacji stron www, galerii obrazów itp.
2. Komputerowa obróbka zdjęć i ich publikowanie w różnych mediach.
3. Praktyczne porady gdzie i jak najskuteczniej promować wyniki swojej pracy.

 

Metody: mini ? wykład, dyskusja, ćwiczenia

 

Prowadzący:
Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkopolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci