Promocja szkoły i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego2

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą sięjakpromować szkołę oraz wartość Edukacji poprzez jej działania edukacyjne. Jak sprawić, żeby szkoła była pozytywnie postrzegana w środowisku, a jej działania spotykały się z szeroki odzewem i poparciem. Jak sprawić, żeby konkretne działania promocyjne szkoły przekładały się na zainteresowanie ofertą szkoły. Uczestnicybędą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza i umiejętności w zakresie promocji szkoły i wartości edukacji, co przyczyni się nie tylko do lepszych wyników promocji szkoły, ale także  pozytywnie wpłynie na wyniki ewaluacji zewnętrznej.

 

Program:

1. Promocja wartości edukacji ? jeden z obszarów oceny w ramach ewaluacji zewnętrznej.
2. Zintegrowana komunikacja marketingowa ? definicje i odniesienie pojęcia do kontekstu szkoły.
3. Promocja szkoły ? etapy przygotowania i wdrażania planu promocji szkoły.
4. Budowanie strategii promocji szkoły:

  • badanie stanu wyjściowego szkoły,
  • analiza i interpretacja otrzymanych danych,
  • wybór grup celu (odbiorców) ? także innych niż uczniowie członków społeczności lokalnej,
  • zaplanowanie konkretnych działań ? miks promocyjny, a w tym m.in.: prezentacja i upowszechnianie informacji o ofercie szkoły, podejmowanych działaniach, osiągnięciach uczniów, promocja uczenia się, działania wspierające budowanie społeczeństwa wiedzy (projekty edukacyjne, szkolenia, konsultacje, debaty),
  • wybór metod oceny efektywności zaplanowanych działań.

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.