WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

 

Przedszkola

 

 

 

 

1. Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej – program szkolenia…

 

 

2. Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela , ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka – program szkolenia…

 

 

3. Teatr w szkole. Jak zrobić ciekawe przedstawienie? Warsztaty artystyczne – program szkolenia…