PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013856007 Medium

 

 

Przedszkola

 

 

 

 

1. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej ? budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników – program szkolenia…

 

2. Zrozumieć autyzm ? wprowadzenie do tematyki oraz przybliżenie metod pracy z dziećmi spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej – program szkolenia…

 

3. Zabawa jako ciekawa i radosna forma nauki mówienia – profilaktyka logopedyczna, wspieranie rozwoju mowy, kultury słowa – program szkolenia…

 

4. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?  –  motywacja ucznia – program szkolenia…

 

5. Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się – program szkolenia…

 

6. Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem – program szkolenia…

 

7. Uczeń zdolny.  Formy i metody pracy – program szkolenia…

 

8. Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń? – program szkolenia…

 

9. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły – program szkolenia…