Przemoc a media w szkole – wyzwania wobec szkoły w ?globalnej wiosce?

Adresaci szkolenia:
rady pedagogiczne szkół na wszystkich etapach kształcenia

 

Cele:
1. Zapoznania z zagrożeniami internetu.
2. Zapoznanie z uzależnieniami wynikającym z użytkowania Internetu.
3. Bezpieczeństwo nauczyciela oraz ucznia w Internecie.

 

Program:
1.Przedstawienie najczęstszych uzależnień wynikających z użytkowania Internetu.
2.Charakterystyka zagrożeń i skutków uzależnienia od Internetu na młodzież.
3.Informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
4.Nadzór nad informacjami elektronicznymi.

 

Metody:

praca w grupie, wykład, ćwiczenia

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: