Przemoc i cyberprzemoc w szkole oraz uzależnienie od Internetu. Radzenie sobie z zagrożeniami związanymi z nowymi technologiami

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Cele:

1.         Ukazanie źródeł agresywnych zachowań człowieka

2.         Nabywanie umiejętności rozpoznawania form agresji i przemocy oraz stopnia ich zagrożeń

3.         Radzenie sobie z prowokacją i agresją dziecka oraz z roszczeniami rodziców uczniów

 

 

Program:

1.         Źródła agresji człowieka

?          teoria agresji jako zachowania instynktownego

?          teoria popędu (frustracja a agresja)

?          teoria uczenia się zachowań agresywnych (znaczenie wzmocnień, naśladowania, modelowania)

2.         Skuteczność katharsis ? przegląd badań na temat samopoczucia osób spontanicznie uwalniających agresję

3.         Cyberprzemoc ? źródła, przejawy i stopień rozpowszechnienia (przegląd najnowszych badań prowadzonych w  Polsce)

4.         Kryteria uzależnienia od Internetu i gier komputerowych

5.         Radzenie sobie z własną złością i agresją uczniów ? propozycje dla nauczycieli

?          Asertywność jako propozycja przeciwdziałania przemocy w szkole

?          Czteroetapowy sposób radzenia sobie ze złością i przeciwdziałania agresji ucznia

?          Asertywne sposoby radzenia sobie z naciskiem i roszczeniami ucznia

 

Metody:

1.         Wykład, prezentacja multimedialna

2.         Symulacja rozmowy z dzieckiem agresywnym i rodzicem o postawie roszczeniowej

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Kosztdo ustalenia.