PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 3.5 POKL

 3.5 iStock 000016696599XXLarge

Miło nam poinformować, że Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest Wykonawcą realizacji form doskonalenia nauczycieli  w postaci warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, wykładów  oraz spotkań sieci, w ramach działania 3.5 POKL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w projektach:

 

 

 

– Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego- RPW w roku szkolnym 2012-2013/2013-2014.

 

– Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego- sieci w roku szkolnym 2013-2014/2014-2015.

 

– Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim – RPW w roku szkolnym 2013-2014/2014-2015.

 

– Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim- sieci w roku szkolnym 2013-2014/2014-2015.

 

– Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ? RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

– Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ? sieci w roku szkolnym 2013-2014.

 

– Nauczyciel Doskonały (miasto Płock)- RPW warsztaty, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne – RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

– Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim- RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

– Rudzki nauczyciel ? sprawny badacz (wybrane placówki) – RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

– Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim- RPW w roku szkolnym 2013-2014.

 

 

 

 Łącznie przeszkoliliśmy 167 placówek w ilości 8086 godzin.

 Wszystkie Projekty otrzymały potwierdzenie należytego wykonania usługi.

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy współpracę w projektach:
– Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia ? RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego – RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim ? sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz – RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim ? 5 RPW oraz 9 sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim ? RPW oraz sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ? sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim – RPW oraz sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim – RPW w roku szkolnym 2014-2015.
 
– Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim ? cząstkowe RPW oraz sieci współpracy w roku szkolnym 2014-2015.