Przygotowanie materiałów promocyjnych szkoły

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się,jakie materiały promocyjne powinna posiadać szkoła oraz jak przygotować je w warstwie treściowej i graficznej.Uczestnicybędą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania skutecznych materiałów promocyjnych szkoły, co przyczyni się do lepszych efektów promocji szkoły wśród potencjalnych uczniów oraz ich rodziców, a także innych grup docelowych, do których będzie chciała dotrzeć szkoła.

 

Program:

1. Jak pisać teksty promocyjne ? informacja i perswazja, kreatywność, językowy savoir vivre.
2. Jak graficznie przygotować materiały promocyjne.Wydawanie drukiem ? proces wydawniczy, powielanie materiałów innymi sposobami.
3. Zasady przygotowania materiałów promocyjnych i informacyjnych szkoły takich jak: ogólna informacja o szkole, informacja o ofercie edukacyjnej, biogramy pracowników, foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia, informacje do mediów.
4. Gadżety reklamowe i inne materiały promocyjne ? czy i jakie robić? Jak je przygotować?
5. Dystrybucja materiałów promocyjnych szkoły.

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.