Psychologia kontaktów nauczycieli z rodzicami

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.        Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji oraz efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

Program: 

1.      Komunikacja z rodzicami:

?        po co i kiedy nauczyciel kontaktuje się z rodzicami

?        cel spotkania wyznacza działania nauczyciela. Planowanie i przygotowanie do rozmowy z rodzicami.

?        bezradność komunikacyjna i sprawcza nauczyciela ? jak jej przeciwdziałać?

2.      Jak budować satysfakcjonujące relacje z rodzicami

?      szkoła ? instytucja władzy. Oczekiwania, obawy i trudności rodziców

?      czego potrzebują rodzice w kontaktach z nauczycielami ? klucz do satysfakcji współpracy

?      decentracja ? fundament zrozumienia rodzica

?      trudny kontekst dla współpracy, czyli próba zdiagnozowania:

–  dlaczego rodzice mało zajmują się swoimi dziećmi

–  dlaczego szkoła narzeka na bierność rodziców

–  dlaczego rodzice skarżą się na szkołę

–  dlaczego szkoła skarży się na rodziców

3.      Co i jak można zmienić?

?      uwarunkowania i narzędzia współpracy

?      rola oraz zadania szkoły i nauczycieli w procesie zmian

?      możliwe obszary zmian:

–  aktywność rodziców,

–  zasady współpracy,

–  nastawienie nauczycieli do rodziców,

–  filozofia kontaktów,

–  organizacja zebrań,

–  styl komunikacji.

?      granice wpływu ? ile prób, tyle szans?

4.      Rozwój dziecka -wspólny cel i współodpowiedzialność nauczycieli i rodziców:

?      terytorium, prawa i obowiązki nauczyciela,

?      terytorium, prawa i obowiązki rodzica,

?      wymiana doświadczeń i uprawnień.

5.      Jak zmotywować rodziców do współpracy:

?      kontakty z rodzicami ? partnerstwo, czy współpraca?

?      sztuka prowadzenia rozmów indywidualnych ? przykłady rozmów motywujących.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.