Psychologia kontaktów nauczycieli z rodzicami

Psychologia kontaktów nauczycieli z rodzicami

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji oraz efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

Program: 

1.  Komunikacja z rodzicami:

·        po co i kiedy nauczyciel kontaktuje się z rodzicami

– cel spotkania wyznacza działania nauczyciela. Planowanie i przygotowanie do rozmowy z rodzicami.

·        bezradność komunikacyjna i sprawcza nauczyciela – jak jej przeciwdziałać?

2.      Jak budować satysfakcjonujące relacje z rodzicami

·      szkoła – instytucja władzy. Oczekiwania, obawy i trudności rodziców

–  czego potrzebują rodzice w kontaktach z nauczycielami – klucz do satysfakcji współpracy

·      decentracja – fundament zrozumienia rodzica

·      trudny kontekst dla współpracy, czyli próba zdiagnozowania:

–  dlaczego rodzice mało zajmują się swoimi dziećmi

–  dlaczego szkoła narzeka na bierność rodziców

–  dlaczego rodzice skarżą się na szkołę

–  dlaczego szkoła skarży się na rodziców

3.      Co i jak można zmienić?

·      uwarunkowania i narzędzia współpracy

·      rola oraz zadania szkoły i nauczycieli w procesie zmian

·      możliwe obszary zmian:

–  aktywność rodziców,

–  zasady współpracy,

–  nastawienie nauczycieli do rodziców,

–  filozofia kontaktów,

–  organizacja zebrań,

–  styl komunikacji.

·      granice wpływu – ile prób, tyle szans?

4.      Rozwój dziecka -wspólny cel i współodpowiedzialność nauczycieli i rodziców:

·      terytorium, prawa i obowiązki nauczyciela,

·      terytorium, prawa i obowiązki rodzica,

·      wymiana doświadczeń i uprawnień.

5.      Jak zmotywować rodziców do współpracy:

·      kontakty z rodzicami – partnerstwo, czy współpraca?

·      sztuka prowadzenia rozmów indywidualnych – przykłady rozmów motywujących.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.