Psychopatologia okresu dorastania ? nerwice i zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży szkolnej

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni.

 

Cele:

1.      Poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zaburzeń okresu dorastania.

2.      Kształtowanie umiejętności rozpoznawania nerwicy i depresji u nastolatków.

3.      Wyposażanie uczestników w narzędzia postępowania wobec dziecka  z nerwicą i depresją.

4.      Zwiększanie kompetencji w zakresie  wspierania uczniów z nerwicą i depresją.

 

Program:

1.      Klasyfikacja zaburzeń okresu dorastania.

2.      Przyczyny i objawy nerwicy oraz depresji u dzieci i młodzieży szkolnej.

3.      Rozpoznawanie  zaburzeń emocjonalnych.

4.      Metody postępowania nauczyciela ? tworzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie.

5.      Stwarzanie optymalnych warunków w szkole dla rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.

6.      Współpraca z rodzicami dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi.

 

Metody:

Wykład, metoda warsztatowa, analiza przypadku.

 

Prowadzący:

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach oraz studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli..

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.