Rada Pedagogiczna, czyli wybrane uwarunkowania budowania zespołu pracowniczego

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:
1.Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i uwarunkowania efektywności pracy rady pedagogicznej.


Program: 

1.      Ja, zespół nauczycieli i szkoła, czyli kilka słów o zespole pracowniczym, tożsamości oraz znaczeniu dla osiągania celów, realizacji zadań oraz współpracy w zespole.

2.      Kiedy razem, a kiedy osobno ? o specyfice pracy w szkole.

3.      Znaczenie pracy zespołowej w podnoszeniu efektywności pracy szkoły.

?        uwarunkowania satysfakcjonującej współpracy w zespole pracowniczym

?        zalety i wady działania zespołowego

?        rola skutecznej komunikacji w budowaniu poczucia zespołowości, integrowaniu nauczycieli oraz w uzyskiwaniu  efektywności i satysfakcji z pracy.

?        Strategie działania, a efektywność i satysfakcja w pracy zespołów nauczycieli.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.