Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści

Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści

Adresaci szkolenia:
Rady pedagogiczne.

 

Cel:
Odkrycie indywidualnych zasobów wspomagających efektywne radzenie sobie z konfliktem.

 

Program:
1. Radzenie sobie z konfliktem- indywidualny styl interpretacji i radzenia sobie z sytuacją konfliktową:
• sytuacje problemowe. Sposoby radzenia sobie z konfliktem w grupie,
• negocjacje jako jedna z technik radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.

 

2. Gra Symulacyjna:
• negocjacje w relacji nauczyciel – uczeń/ nauczyciel – rodzic (i inne) jako specyficzna sytuacja negocjacyjna,
• umiejętności komunikacyjne użyteczne w procesie negocjacji,
• techniki konstruowania i zadawania pytań,
• komunikowanie wartości, potrzeb i oczekiwań,
• fundamentalne style negocjacyjne i ich zastosowanie w pracy nauczyciela,
• wybór między stylami negocjacyjnymi w zależności od zmieniających się uwarunkowań sytuacyjnych i typu rozmówcy.

 

3. Techniki asertywnej komunikacji wspomagające zarządzanie konfliktem:
• asertywne mówienie „nie”,
• asertywne radzenie sobie z różnymi typami krytyki,
• krytykowanie innych; jak i kiedy krytykować aby nasz komunikat był nie tylko asertywny ale i konstruktywny.

 

Metody:
Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.