Realizacja podstawy programowej ? wykorzystanie przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogicznej.

 

Cele: 

Po szkoleniu nauczyciel:

1.        Zna zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej własnego przedmiotu.

2.        Zna podstawę programową gimnazjum.

3.        Potrafi monitorować realizację podstawy programowej.

4.        Zna możliwości indywidualizacji nauczania.

 

Program: 

1.        Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej ? interpretacja zapisów zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej dla poszczególnych edukacji.

2.        Podstawa programowa a program nauczania.

3.        Jak konstruować program nauczania (samodzielnie lub zespołowo)?

4.        Jak należy rozumieć indywidualizację nauczania?

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w grupach, dyskusja, analiza rozporządzenia MEN dotyczącego podstawy programowej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Prowadzący: 

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział
w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.