Relacje z rodzicami

Cele:

Określenie priorytetowych zadań szkoły na płaszczyźnie współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Podniesienie umiejętności komunikacyjnych w relacjach z rodzicami. Poznanie  strategii przydatnych  do rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rodzicami. Prezentacja metod alternatywnych wykorzystywanych do  rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców.

 

Program:

1.Rodzice partnerami szkoły ? analiza wymagania państwa.

2.Relacje nauczyciel ? rodzic. Trudności w kontaktach.

3.Oczekiwanie rodziców wobec szkoły ? współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka.

4.Radzenie sobie z rozłoszczonymi rodzicami.

5.Łagodzenie i rozbrajanie rodziców, którzy stracili panowanie nad sobą.

6.Rozwiązywanie problemów, które rodziców złoszczą, martwią, napawają strachem lub wyprowadzają z równowagi.

7.Propozycje metod postępowania, które wykształcą pożądane umiejętności i właściwie ustawią relacje nauczycieli z rodzicami.

8.Kilka sposobów na zbudowanie wsparcia rodzicielskiego.

9.Alternatywne metody rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców.