Rodzice ? kłopot edukacyjny, czy partner w życiu szkoły?

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

Realizacja programu sprawi, iż uczestnik szkolenia:

1.      Określi czego oczekuje rodzic od szkoły,  nauczyciel od rodzica.

2.      Określi co oznacza dobry rodzic dla dziecka, nauczyciela, szkoły.

3.      Pozna co utrudnia, a co ułatwia współpracę nauczyciela z rodzicami.

4.      Pozna techniki ułatwiające współpracę.

5.      Opracuje scenariusz zebrania z rodzicami.

6.      Indywidualnego spotkania.

7.      Wypracuje materiały szkoły przyjaznej rodzicom.

 

Program:

1.      Prawa i obowiązki rodziców w szkole.

2.      Określenie w grupach oczekiwań rodziców od szkoły i nauczycieli od rodziców.

3.      Dobry rodzic dla ucznia, nauczyciela, szkoły.

4.      Co ułatwia a co utrudnia współpracę miedzy nauczycielami i rodzicami?

5.      Techniki i narzędzia ułatwiające kontakt z rodzicami.

6.      Formy współpracy z  rodzicami.

7.      Typowe sytuacje problemowe pojawiające się we współpracy.

8.      Szkoła przyjazna rodzicom.

 

Metody:

Mini-wykład, warsztaty ? twórcze rozwiązywanie problemów, wypracowanie materiałów.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany matematyki, wieloletni, aktualny dyrektor szkoły podstawowej, absolwent TERM-u, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego, ekspert MEN w programie ” Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, I etapu „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny pracy szkół.” Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w różnych typach szkół wykorzystując swoje kierownicze doświadczenie.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.