Rodzice, środowisko i szkoła ? twarzą do siebie

Program:
1.Zasady(kodeks) udanej współpracy.
2.Nowe zadania we wspólnych  projektach i webquestach.
3.Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego i  mediów do wzmacniania roli wychowawczej szkoły.

 

Czas trwania szkolenia:6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.