Rola eksperymentu w nauczaniu w oparciu o nowe technologie

Adresaci szkolenia:

zespoły rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

 

 

Cele:
Zapoznanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w jaki sposób najprościej wizualizować procesy przyrodnicze z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod.

Program:
1. Algorytmy w przygotowaniu eksperymentu.
2. Tworzenie materiałów dydaktycznych w oparciu o metodę projektów.
3. Sposoby wykorzystania na zajęciach wizualizacji doświadczeń interaktywnych.

 

Metody:

warsztaty, dyskusja, krótkie pokazy filmowe, test, ćwiczenia

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

Prowadzący: Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkopolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.