Rola nauczyciela (mediatora, negocjatora) w sytuacjach trudnych

Rola nauczyciela (mediatora, negocjatora) w sytuacjach trudnych

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.        Nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego negocjowania oraz rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole.

 

 

Program: 

1.      Sytuacje trudne (definicja, rodzaje).

2.      Przyczyny sytuacji trudnych:

·        nauczyciel jako źródło/sprawca trudności,

·        uczeń jako źródło/sprawca trudności,

·        otoczenie/sytuacja jako źródło/sprawca trudności.

3.      Uwarunkowania zachowania w sytuacjach trudnych – różnice indywidualne:

·        samoocena,

·        potrzeby,

·        aspiracje,

·        postawy lękowe,

·        odporność na stres,

·        doświadczenia.

4.      Zastosowanie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych/konfliktowych:

  • typ rozmówcy,
  • rola pytań,
  • wyrażanie opinii,
  • informacja zwrotna.

5.      Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej:

·        strategie negocjatora,

·        etapy rozwiązywania konfliktów (nastawienie na rozwiązanie problemu),

·        reagowanie na obiekcje – zasady,

·        Stopniowanie reakcji – procedura 4 kroków/etapów,

·        obrona przed manipulacją – sposoby działania.

 

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.