Rola nauczyciela (mediatora, negocjatora) w sytuacjach trudnych

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1.        Nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego negocjowania oraz rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole.

 

 

Program: 

1.      Sytuacje trudne (definicja, rodzaje).

2.      Przyczyny sytuacji trudnych:

?        nauczyciel jako źródło/sprawca trudności,

?        uczeń jako źródło/sprawca trudności,

?        otoczenie/sytuacja jako źródło/sprawca trudności.

3.      Uwarunkowania zachowania w sytuacjach trudnych ? różnice indywidualne:

?        samoocena,

?        potrzeby,

?        aspiracje,

?        postawy lękowe,

?        odporność na stres,

?        doświadczenia.

4.      Zastosowanie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych/konfliktowych:

  • typ rozmówcy,
  • rola pytań,
  • wyrażanie opinii,
  • informacja zwrotna.

5.      Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej:

?        strategie negocjatora,

?        etapy rozwiązywania konfliktów (nastawienie na rozwiązanie problemu),

?        reagowanie na obiekcje ? zasady,

?        Stopniowanie reakcji ? procedura 4 kroków/etapów,

?        obrona przed manipulacją ? sposoby działania.

 

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.