Rozmowa z ?trudnym? rodzicem (agresywnym, roszczeniowym, manipulującym), trening umiejętności interpersonalnych

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

Ukazanie, dlaczego rodzice nie zawsze są partnerami w kształtowaniu osobowości dziecka oraz dlaczego taki prosty sposób przekazywania informacji, jakim jest rozmowa, napotyka na tyle przeszkód?

 

Program:

1. Analiza źródeł powstawania agresywnych zachowań oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych w procesie rozmów z ?trudnym? rodzicem.

2. Postawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami.

3. Najczęściej stosowane techniki manipulacyjne i sposoby obronnych zachowań.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, gry dramowe z wykorzystaniem kamery wideo, analiza przypadków, dyskusja.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Termin: do ustalenia.

Miejsce: do ustalenia.

Koszt: do ustalenia.