Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania

Adresaci szkolenia:

Rada Pedagogiczna.

 

Cele: 

1.      Zdobycie wiedzy z zakresu rodzajów przemocy w rodzinie, objawów, typowych zachowań.

2.      Wiedza z możliwości wsparcia i procedur działania.

3.      Ćwiczenie umiejętności obserwacji zachowań bez elementu oceny własnej.

4.      Ćwiczenie komunikowania podejrzenia wykorzystywania dziecka odpowiednim osobom.

 

 Program: 

1. Rodzaje przemocy w rodzinie.

2. Jak rozpoznać ofiarę przemocy ? fakty, mity.

3. Skąd się biorą sprawcy ? zaburzony system rodzinny.

4. Bezcenne obserwacje ? ćwiczenie przekazywania bezocennej, relatywnie obiektywnej obserwacji.

5. Cienka czerwona linia ? jak i kiedy reagować.

6. Trudne rozmowy ? przekazanie informacji o podejrzeniu wykorzystywania dziecka.

 

Metody:

Mini wykład, praca w parach, grupach, burza mózgów; drama (rozgrzewki, improwizacja, teatr forum).

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog, trenerka, psychoterapeutka. Absolwentka Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz rocznego kursu Dramy Stosowanej w Exeter University. Psychoterapeutka integrująca w trakcie szkolenia w  Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS. Ukończyła roczny staż pracy z grupą organizowany przez Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”. Wykorzystuje dramę stosowaną do prowadzenia zajęć z inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, kreatywności, profilaktyki stresu, praw człowieka. Prowadziła warsztaty z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie; z młodzieżą (dziećmi ulicy) w Permie, Rosji; z dziećmi z centrum terapeutycznego w Denver, USA, w trakcie ponad rocznej tam pracy; z członkami NGO’sów w ramach programu „Młodzież w działaniu” na temat praw człowieka; ze studentami. Obecnie pracuje jako pedagog w zespole szkół podstawowej i gimnazjum w Warszawie. W STOP-KLATCE współprowadziła Szkołę Dramy Stosowanej, jest trenerką w projekcie Dramowej Akademii Wolontariackiej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.