Rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie i molestowania (propozycja nr 3)

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Zdobycie wiedzy z zakresu rodzajów przemocy w rodzinie, objawów, typowych zachowań.

2.      Zdobycie wiedzy na temat możliwości wsparcia i procedur działania.

3.      Zdobycie umiejętności diagnozy i obserwacji zachowań bez elementu oceny własnej.

4.      Ćwiczenie komunikowania podejrzenia wykorzystywania dziecka odpowiednim osobom.

 

Program: 

1.      Rodzaje przemocy w rodzinie.

2.      Przemoc a alkohol.

3.      Jak rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy ? fakty, mity.

4.      Cykl przemocy w rodzinie.

5.      Formy przemocy.

6.      Skąd się biorą sprawcy ? zaburzony system rodzinny.

7.      Formy pomocy- poradnictwo specjalistyczne i pomoc nieprofesjonalna.

8.      Aspekt prawny- najważniejsze akty prawne dotyczące przemocy, procedury postępowania.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, praca w parach, grupach, burza mózgów.

 

Prowadzący: 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel dziecka młodszego, pedagog i neurologopeda (teoretyk i praktyk). Edukator w zakresie logopedii, wczesnej interwencji psychopedagogicznej, metod diagnozy i terapii pedagogicznej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wykorzystując swoje doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz praktyki neurologopedycznej. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń dzieci i młodzieży (m. in. zaburzenia mowy, języka i komunikacji, zachowania, FAS).Autorka kilku książek, posiada szereg publikacji naukowych. Organizator i współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.