Rozpoznawanie objawów przemocy w rodzinie, molestowania

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkoły podstawowej.

 

Cele:

1. Zwiększanie wiedzy z zakresu rodzajów i objawów przemocy w rodzinie.

2. Kształtowanie umiejętności obserwacji i diagnozy ofiar przemocy oraz sposobów  postępowania  z dzieckiem krzywdzonym.

3. Wyposażanie uczestników w wiedzę z zakresu możliwości wsparcia i procedur działania wobec dziecka krzywdzonego.

4. Ćwiczenie umiejętności komunikowania podejrzenia wykorzystywania dziecka odpowiednim osobom i organom.

 

Program:

1.      Definicja i rodzaje przemocy w rodzinie.

2.      Kim są ofiary przemocy w rodzinie ? dziecko jako ofiara.

3.      Objawy przemocy – jak rozpoznać ofiarę przemocy.

4.      Zespół dziecka maltretowanego.

5.      Cykl przemocy w rodzinie ? skąd się biorą sprawcy przemocy.

6.      Metody pracy i postępowania z dzieckiem krzywdzonym.

7.      Procedura postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia o krzywdzeniu dziecka.

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, analiza przypadków, burza mózgów.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.