Rozwiązywanie konfliktów

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1. uzyskanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym,
2. zdobycie wiedzy na temat źródeł sytuacji konfliktowych,
3. poznanie natury i dynamiki konfliktów i zapoznanie się ze stylami ich rozwiązywania,  
4. zdiagnozowanie nawykowej reakcji w konflikcie,
5. zdobywanie umiejętności wykorzystania potencjału motywacyjnego wytworzonego podczas konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Program:
1. Konflikt jako naturalna sytuacja w relacjach społecznych:
?    Natura konfliktu,
?    Źródła konfliktów i ich rozpoznanie,
?    Rodzaje konfliktów,
?    Elementy konfliktu.
2. Reagowanie w sytuacji konfliktu:
?    Rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
?    Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów,
?    Stanowiska prowadzące do konfliktu,
?    Dynamika konfliktu,
?    Strategie rozwiązywania konfliktów.
3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów:
?    Model komunikacji w sytuacji konfliktowej,
?    Budowanie komplementarnych relacji miedzy stronami w konflikcie.

 

Metody:
Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening  oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, gry, warsztat.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno ? Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.