Rozwiązywanie problemów

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich o różnych profilach.

 

 

Cele:

1.      Poznanie zasad rozwiązywania problemów.

2.      Zapoznanie z metodami i technikami pracy indywidualnej i zespołowej.

3.      Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi w trakcie rozwiązywania problemów.

 

 

Program:

1.      Wprowadzenie:

?      problem a zadanie,

?      różnice miedzy ludźmi w podejściu do problemów,  

?      role w trakcie rozwiązywania problemów,

?      znaczenie kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

?      kryteria oceny rozwiązań, 

?      transfer rozwiązań.

2.      Indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów:

?      etapy procesu,

?      zalety i wady rozwiązywania problemów,

?      syndrom grupowego myślenia,         

?      rozwiązania indywidualne i grupowe ? porównanie.

3.      Metody grupowego rozwiązywania problemów:

?      dyskusja grupowa,

?      grupa nominalna,

?      lista dyskusyjna,

?      grupa delficka.

4.      Techniki  pobudzania kreatywności:

?      burza mózgów i jej pochodne

?      analogie

?      skojarzenia

?      przeciwieństwa

5.      Prowadzenie dyskusji grupowych:

?      Przygotowanie,

?      ?oprogramowanie?,

?      ustalenie reguł działania,

?      przewodniczący jako wzór zachowania,

?      realizacja wniosków.

 

Metody:
Mini-wykłady, gry, ćwiczenia, symulacje, dyskusje grupowe, testy psychologiczne.   

 

Prowadzący:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, psycholog organizacji i pracy, wykładowca akademicki w ALK w Warszawie. Od 20 lat związany z instytucjami edukacyjnymi i współtworzący je poprzez konstruowanie i realizację różnorodnych programów edukacyjnych. Trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.      

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.