Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich o różnych profilach.

 

 

Cele:

1.      Poznanie zasad rozwiązywania problemów.

2.      Zapoznanie z metodami i technikami pracy indywidualnej i zespołowej.

3.      Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi w trakcie rozwiązywania problemów.

 

 

Program:

1.      Wprowadzenie:

·      problem a zadanie,

·      różnice miedzy ludźmi w podejściu do problemów,  

·      role w trakcie rozwiązywania problemów,

·      znaczenie kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

·      kryteria oceny rozwiązań, 

·      transfer rozwiązań.

2.      Indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów:

·      etapy procesu,

·      zalety i wady rozwiązywania problemów,

·      syndrom grupowego myślenia,         

·      rozwiązania indywidualne i grupowe – porównanie.

3.      Metody grupowego rozwiązywania problemów:

·      dyskusja grupowa,

·      grupa nominalna,

·      lista dyskusyjna,

·      grupa delficka.

4.      Techniki  pobudzania kreatywności:

·      burza mózgów i jej pochodne

·      analogie

·      skojarzenia

·      przeciwieństwa

5.      Prowadzenie dyskusji grupowych:

·      Przygotowanie,

·      „oprogramowanie”,

·      ustalenie reguł działania,

·      przewodniczący jako wzór zachowania,

·      realizacja wniosków.

 

Metody:
Mini-wykłady, gry, ćwiczenia, symulacje, dyskusje grupowe, testy psychologiczne.   

 

Prowadzący:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, psycholog organizacji i pracy, wykładowca akademicki w ALK w Warszawie. Od 20 lat związany z instytucjami edukacyjnymi i współtworzący je poprzez konstruowanie i realizację różnorodnych programów edukacyjnych. Trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.      

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.