Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1. Uczestnicy zdobędą wiedze na temat przyczyn powstawania konfliktów w szkole

2. Uczestnicy poznają style i procedury ich rozwiązywania

3.Uczestnicy uzyskają wskazówki do przeciwdziałania pogłębianiu się negatywnych skutków związanych z konfliktem

 

 

Program: 

1.      Konflikty w szkole – warunki powstawania.

2.      Style rozwiązywania konfliktów.

3.      Procedury rozwiązywania konfliktów.

4.      Negocjacje-strategie i bariery współpracy.

5.      Mediacje- zasady i etapy mediacji. Role mediatora.

6.      Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, wykład interaktywny, samoocena indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi psycholog, trener, wykładowca w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, m.in. z zakresu komunikacji społecznej, obsługi klienta, autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań oraz polityki informacyjnej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.