Rozwój mowy, czyli co każdy nauczyciel przedszkola wiedzieć powinien

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Zapoznanie uczestników z rozwojem mowy, zjawiskami rozwojowymi oraz kalendarzem rozwoju mowy.

2.      Zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami prawidłowego rozwoju mowy.

3.      Wyposażenie uczestników w konkretne narzędzia służące wstępnej diagnozie pedagogiczno-logopedycznej.

4.      Wyposażenie uczestników w metody, narzędzia służące rozwojowi mowy, języka
i komunikacji dziecka.

5.      Zapoznanie uczestników z  zaburzeniami i zakłóceniami mowy, języka i komunikacji.

Program: 

1.      Etapy rozwoju językowego od 0 do 8 roku życia.

2.      Uwarunkowania prawidłowego rozwoju mowy.

3.      Wstęp do diagnozy pedagogiczno-logopedycznej.

4.      Jak pomóc dziecku rozwinąć mowę, język i komunikację.

5.      Przegląd zaburzeń i zakłóceń mowy, języka i komunikacji.

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, analiza przypadków, burza mózgów.

 

Prowadzący: 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel dziecka młodszego, pedagog i neurologopeda (teoretyk i praktyk). Edukator w zakresie logopedii, wczesnej interwencji psychopedagogicznej, metod diagnozy i terapii pedagogicznej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wykorzystując swoje doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz praktyki neurologopedycznej. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń dzieci i młodzieży (m. in. zaburzenia mowy, języka i komunikacji, zachowania, FAS).Autorka kilku książek, posiada szereg publikacji naukowych. Organizator i współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.