Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagodzy szkolni.

 

Cele:

Rozwijanie umiejętności w zakresie dokonywania analizy i interpretacji  rysunku dziecka, poszerzenie wiedzy w zakresie ewolucji rysunku dziecka oraz znaczenia symboliki i koloru w pracy diagnostycznej i terapeutycznej, poznanie  różnych form aktywności z wykorzystaniem rysunku, które pozwalają  złagodzić  stres i napięcia psychiczne dziecka.

 

Program:

1. Wprowadzenie do diagnozy i terapii pedagogicznej z wykorzystaniem rysunku dziecka.

2. Ewolucja rysunku dziecka – omówienie poszczególnych składników i poziomów interpretacji w ramach analizy rysunków dzieci w różnym wieku

3. Omówienie zależności typu: wiek dziecka a jego umiejętności plastyczne, talent plastyczny a znaczenia symboliczne w rysunku dziecka

4. Zapoznanie z głównymi składnikami analizy i interpretacji rysunku dziecka na potrzeby diagnozy pedagogicznej (sprawność grafomotoryczna, zagospodarowanie przestrzeni, znaczenie symboliki rysunku dziecięcego)

5. Zastosowanie rysunku w arteterapii ? zajęcia warsztatowe

I Spotkanie

1. Zajęcia warsztatowe ?  ćwiczenie ?Uczta?.

2.Wykład interaktywny

–  Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

–  Ewolucja rysunku dziecka.

–  Analiza rysunek dziecka

   – Symbolika kolorów

   – Wykorzystanie przestrzeni

   – Kreska

   – Kształt

   – Elementy krajobrazu

–  Analiza rysunku człowieka:

    – symbolika głowy

    – symbolika tułowia

    – kończyny

    – ubranie

II Spotkanie

1. Zajęcia warsztatowe ?  ćwiczenie ?Koty?

2. Wykład  interaktywny

–  Obraz rodziny

–   Faza Edypa

3. Test  rysunkowy ?Drzewo? analiza rysunku drzewa

4. Zastosowanie rysunku w arteterapii.     

5. Interpretacja rysunków przyniesionych przez uczestników.

 

Metody:

Wykład interaktywny, ćwiczenia arteterapeutyczne, twórcze malowanie, wizualizacje, testy diagnostyczne.

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.