Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski w Technikum
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Zatem każdy uczeń, niezależnie od stopnia zaangażowania w życie szkoły, ma prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Samorząd uczniowski działa na rzecz uczniów i jest zarządzany przez uczniów. Jest organizacją niezależną – sami uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
W naszej szkole stawiamy na samorządność. Zależy nam na tym, by uczniowie potrafili samodzielnie decydować o sobie lub grupie, żeby sami potrafili wyznaczać cele, stawiać zadania oraz monitorować i kontrolować ich przebieg oraz świadomie kierować swoim postępowaniem, biorąc za nie odpowiedzialność.
Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Rolę doradcy spełnia opiekun Samorządu.

812513518

Skład Samorządu Uczniowskiego ROE Technikum w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący Cyprian Oliwa
Zastępca  
Skarbnik  
3