Siła na starcie – budowanie poczucia własnej wartości dziecka jako warunek jego sukcesu w szkole i poza szkołą

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych

 

Cele:
Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania oraz budowania konstruktywnych sytuacji edukacyjno-wychowawczych wzmacniających u uczniów poczucie własnej wartości.
Po szkoleniu uczestnik:
1.rozpoznaje źródła zaniżonej samooceny dziecka,
2.konstruuje sytuacje edukacyjno-wychowawcze sprzyjające budowaniu u dziecka adekwatnego, pozytywnego obrazu siebie,
3.wykorzystuje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej do budowania komunikatów wspierających ucznia na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
4.nawiązuje współpracę z rodzicami w celu zaplanowania i prowadzenia systemowego działania sprzyjającego budowaniu u dziecka poczucia własnej wartości.

 

Program:

1.Samoocena a funkcjonowanie ucznia w sferze poznawczej oraz społeczno-emocjonalnej.
2.Źródła zaniżonej samooceny dziecka oraz metody ich rozpoznawania.
3.Rola nauczyciela w budowaniu u dziecka pozytywnego obrazu siebie ? wskazówki praktyczne.
4.Konstruktywne sytuacje edukacyjno-wychowawcze warunkujące sukces dziecka ? analiza przekonań hamujących i zmiana nastawienia.
5.Współpraca nauczyciela z rodzicami jako warunek sukcesu w procesie wzmacniania samooceny dziecka. 

 

Metody:

kręgi refleksyjne, metoda 5 Q, ćwiczenia w parach i małych grupach, gry symulacyjne, elementy indywidualnego couchingu 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
pedagog specjalny,  trener warsztatu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator Małopolskiej Szkoły Mediacji, coach – Coach Wise Equipped, edukator, ekspert MEN, absolwentka I stopnia  Szkoły Dramy Stosowanej oraz kursu z zakresu Systemowej Terapii Rodzin.      
Od  wielu lat prowadzi  zajęcia warsztatowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz studentów (PWSZ Gorzów Wlkp., UAM Poznań)  z zakresu zarządzania, wychowania oraz psychoedukacji. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, planowania itp. Jest autorką licznych programów oraz projektów edukacyjnych. Posiada rekomendacje  PTP oraz  akredytowanych ośrodków szkoleniowych.