Skuteczna promocja placówki oświatowej (szkoła/przedszkole)? mechanizmy reklamy i Public Relations

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Poznanie oraz nabycie podstawowych i praktycznych umiejętności posługiwania się i doboru narzędzi promocji (reklamy i Public Relations)

2.      Uświadomienie roli promocji placówki oświatowej, podstawowe kompendium wiedzy praktycznej.

 

Program: 

1.      Grupa docelowa ? decydent czy użytkownik?

2.      Cele promocji.

3.      Mechanizmy reklamy.

4.      Mechanizmy Public Relations ? współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5.      Social Media, promocja w Internecie.

6.      Planowanie mediów.

 

Metody:

Mini wykład, case study, analizy, dyskusje.

 

Prowadzący: 

Praktyk w dziedzinie psychologii zachowań rynkowych, trener, wykładowca. Współtworzyła agencyjnie ogólnopolskie kampanie reklamowe i Public Relations, na bazie badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi szkolenia wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora marketingu i Public Relations. Podczas warsztatów łączy zasady strategiczne, z metodami planowania mediów ATL i BTL.  Zakres merytoryczny szkoleń: strategie marketingowe, reklamowe, Public Relations, zarządzanie wizerunkiem organizacji, monitoring i planowanie mediów (w tym social media, Internet) w kampaniach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich. Związana z sektorem MŚP oraz JST.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.