Skuteczna promocja szkoły/przedszkola z wykorzystaniem narzędzi reklamy i Public Relations

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy i kadra menadżerska placówek oświatowych oraz wszyscy odpowiedzialni za budowanie wizerunku, kontakt z mediami oraz promocję.

 

Cele:

Poznanie oraz nabycie podstawowych i praktycznych umiejętności konstruowania, posługiwania się i doboru narzędzi promocji (reklamy i Public Relations), z naciskiem na sposoby tworzenie komunikatu i sposobu dotarcia adekwatnego do odbiorcy. Ponadto, uświadomienie promocyjnej roli strony WWW oraz promocji w Internecie (social media).

 

Program:

1. Do kogo mówimy? Określenie grup docelowych; czyli kim jest nasz klient?

2. Strategia promocji ? główne założenia.

3. Narzędzia i działania reklamowe (strategia kreatywna, język przekazu, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna, strona WWW, Social Media).

4. Narzędzia i działania Public Relations (jak i czym zainteresować media, media relations, budowanie relacji z otoczeniem bliższym, dalszym).

5. Media plany (harmonogramy działań).

6. Błędy promocji.

 

Metody:

Praktyczne treningi z wykorzystaniem case studies.

 

Prowadzący:

Praktyk w dziedzinie psychologii zachowań rynkowych, trener, wykładowca. Współtworzyła agencyjnie ogólnopolskie kampanie reklamowe i Public Relations, na bazie badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi szkolenia wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora marketingu i Public Relations. Podczas warsztatów łączy zasady strategiczne, z metodami planowania mediów ATL i BTL.  Zakres merytoryczny szkoleń: strategie marketingowe, reklamowe, Public Relations, zarządzanie wizerunkiem organizacji, monitoring i planowanie mediów (w tym social media, Internet) w kampaniach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich. Związana z sektorem MŚP oraz JST.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.