Skuteczna umiejętność pracy ze stresem. Techniki relaksacyjne.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele oraz wszystkie grupy zawodowe, które z racji swojego zawodu szczególnie mocno narażone są na doświadczanie stresu i mozliwości wypalenia zawodowego.

 

Cele:
?Nabycie umiejętności dostrzegania dobrej strony w trudnych sytuacjach.
?Ukazanie sposobów dostosowania się do sytuacji stresowych.
?Nauka umiejętności regenerowania się po stresujących spotkaniach, wyzwaniach i zadaniach.
?Nauka technik relaksacyjnych redukujących stres i zmęczenie.
?Nauka pozytywnego myślenia.

 

Program:

1.Nauka umiejętności dostrzegania dobrej strony w trudnych sytuacjach.
?Ćwiczenia umiejętności rozpoznawania sytuacji silnie stresujących.
2.Ukazanie sposobów dostosowania się do sytuacji stresowych.
?Nauka ?planowania?, która pozwoli na świadome kontrolowanie własnego czasu zawodowego i osobistego.
?Nauki świadomości własnych emocji oraz umiejętnego rozpoznawania uczuć innych osób.
3.Nauka umiejętności regenerowania się po stresujących spotkaniach, wyzwaniach i zadaniach
?Ukazania konkretnych technik relaksacyjnych pozwalających skutecznie oswajać stres.
4.Prezentacja technik relaksacyjnych redukujących stres i zmęczenie.
?Nauka technik oddychania.
?Nauka technik relaksacyjnych.
5.Umiejętność pozytywnego myślenia.
?Nauka pozytywnego myślenia o rzeczywistości.

 

Metody:

1.Krótkie ćwiczenia (gry, mini symulacje) wprowadzające w poszczególne etapy i tematy szkolenia.
2.Krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienia, systematyzujące pojęcia.
3.Analizy przypadków ? dyskutowane w małych grupach.
4.Plenarne dyskusje grupowe analizujące kryteria działań i ich możliwe konsekwencje.
5.Dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności.
6.Krótkie ćwiczenia zabawowe, integrujące, odprężające i rozluźniające atmosferę.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 

reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu, emocji głosu, integracji, perswazji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, umiejętności teatralnych. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są firmy reklamowe (MARS Polska) oraz firmy konsultacyjno – szkoleniowe (Benefaktor Group, IDES Consultans Polska, BBDO Warszawa, Szkolenia-Łódź, KM Studio), a także takie grupy zawodowe jak menadżerowie, nauczyciele, pedago