Skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1. Uświadomienie znaczenia oraz roli Public Relations w budowaniu relacji z otoczeniem bliższym i dalszym placówki oświatowej

2. Poznanie (podstawy) narzędzi Public Relations oraz zasady  umiejętnego ich wykorzystania w promocji placówki oświatowej (szkoły/przedszkola).

 

 

Program: 

1. Strategia Public Relations ? założenia:

?        grupa docelowa działań ? rodzic, uczeń, gmina, otoczenie wewnętrzne, otoczenie zewnętrzne,

?        cele merytoryczne,

?        cele medialne.

2. Narzędzia Public Relations ? wybór.

3. Narzędzia promocji.

4. Corporate Identity ? niezbędne działania dla placówki oświatowej.

5. Zasady i budowanie relacji z otoczeniem bliższym, otoczeniem dalszym.

6. Zasady i budowanie relacji z mediami:

?        podstawowe założenia komunikacji z mediami, dziennikarzami,

?        dopasowywanie/klasyfikacja mediów,

?        budowanie pozytywnego wizerunku z mediami.

7. Przygotowywanie i komunikowanie za pomocą materiałów prasowych off i online:

?        off – i online,

?        background,

?        FAQ ? Frequent Asked Question.

8. Sytuacje kryzysowe ? wstęp do problemu:

?        zasady komunikacji ? środowisko wewnętrzne, środowisko zewnętrzne,

?        dozowanie informacji,

?        relacje z mediami w kryzysie.

9.  Internet.

 

Metody:

Mini wykład, case study.

 

Prowadzący: 

Praktyk w dziedzinie psychologii zachowań rynkowych, trener, wykładowca. Współtworzyła agencyjnie ogólnopolskie kampanie reklamowe i Public Relations, na bazie badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi szkolenia wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora marketingu i Public Relations. Podczas warsztatów łączy zasady strategiczne, z metodami planowania mediów ATL i BTL.  Zakres merytoryczny szkoleń: strategie marketingowe, reklamowe, Public Relations, zarządzanie wizerunkiem organizacji, monitoring i planowanie mediów (w tym social media, Internet) w kampaniach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich. Związana z sektorem MŚP oraz JST.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.