Skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja

Skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Uświadomienie znaczenia oraz roli Public Relations w budowaniu relacji z otoczeniem bliższym i dalszym placówki oświatowej

2. Poznanie (podstawy) narzędzi Public Relations oraz zasady  umiejętnego ich wykorzystania w promocji placówki oświatowej (szkoły/przedszkola).

 

Program: 

1.      Strategia Public Relations – założenia:

·        grupa docelowa działań – rodzic, uczeń, gmina, otoczenie wewnętrzne, otoczenie zewnętrzne,

·        cele merytoryczne,

·        cele medialne.

2.      Narzędzia Public Relations – wybór.

3.      Narzędzia promocji.

4.      Corporate Identity – niezbędne działania dla placówki oświatowej.

5.      Zasady i budowanie relacji z otoczeniem bliższym, otoczeniem dalszym.

6.      Zasady i budowanie relacji z mediami:

·        podstawowe założenia komunikacji z mediami, dziennikarzami,

·        dopasowywanie/klasyfikacja mediów,

·        budowanie pozytywnego wizerunku z mediami.

7.      Przygotowywanie i komunikowanie za pomocą materiałów prasowych off i online:

·        off – i online,

·        background,

·        FAQ – Frequent Asked Question.

8.      Sytuacje kryzysowe – wstęp do problemu:

·        zasady komunikacji – środowisko wewnętrzne, środowisko zewnętrzne,

·        dozowanie informacji,

·        relacje z mediami w kryzysie.

9.      Internet.

 

Metody:

Mini wykład, case study.

 

Prowadzący: 

Praktyk w dziedzinie psychologii zachowań rynkowych, trener, wykładowca. Współtworzyła agencyjnie ogólnopolskie kampanie reklamowe i Public Relations, na bazie badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi szkolenia wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora marketingu i Public Relations. Podczas warsztatów łączy zasady strategiczne, z metodami planowania mediów ATL i BTL.  Zakres merytoryczny szkoleń: strategie marketingowe, reklamowe, Public Relations, zarządzanie wizerunkiem organizacji, monitoring i planowanie mediów (w tym social media, Internet) w kampaniach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich. Związana z sektorem MŚP oraz JST.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.