Skuteczne i umiejętne posługiwanie się własnym głosem

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają za zadanie przekonać słuchacza do swojego zdania czy pomysłu oraz do osób, dla których głos stanowi podstawowe narzędzie pracy (nauczyciele, menadżerowie, lektorzy, aktorzy).

 

Cele:
1. Szkolenie pokaże jak zachowuje się głos i oddech w sytuacjach konfliktowych, silnie stresujących oraz jak go używać, kiedy trzeba zaakcentować swoje stanowisko, bądź przekonać do niego innych.
2. Uzyskanie przez uczestników takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
3. Nauka używania głosu, która usprawni codzienną komunikację.
4.  Nauka różnicowania wysokości głosu, tak aby słuchacze chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat.
5. Pokazanie, jak wykorzystywanie technik relaksacji może pozytywnie wpłynąć na rozwijanie możliwości głosowych.
6. Kreatywne podejście do własnego głosu: odkrywania ukrytych możliwości i skali swojego głosu.

 

Program:

Blok 1.
Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
– Nauka świadomego używania oddechu przeponowego.

Blok 2.
Jak pracować nad intonacją tak, aby brzmieć pewnie i przekonywująco.
– Jak zmieniać tempo mówienia oraz dostosowywać je do sytuacji.
– Jak dostosowywać barwę głosu do wypowiadanej treści.
– Jak uzyskać odpowiednią siłę głosu.

Blok 3.
Uzyskanie świadomości własnych błędów artykulacyjnych.
– Kształtowanie samogłosek i spółgłosek.
–  Kształtowanie wyrazistej dykcji.
– Uzyskanie takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.


 

Metody:

1. Krótkie ćwiczenia (gry, mini symulacje) wprowadzające w poszczególne etapy i tematy szkolenia.
2. Krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienia, systematyzujące pojęcia.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 

reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Doświadczenie dydaktyczne zdobył podczas zajęć prowadzonych w Łódzkiej Szkole Filmowej (PWSFTviT), Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Łodzi