Skuteczne i umiejętne posługiwanie się własnym głosem

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

Szkolenie pokaże jak zachowuje się głos i oddech w sytuacjach konfliktowych, silnie stresujących oraz jak go używać, kiedy trzeba zaakcentować swoje stanowisko, bądź przekonać do niego innych.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadza do swobodnego nim operowania.

Fakt, że szkolenie prowadzi reżyser teatralny, osoba, która z racji swojego zawodu pracuje głosem oraz uczy prawidłowego posługiwania się nim, w dużym stopniu przyczyni się do jego skuteczności.

 

Program: 

1. Analiza indywidualnych sposobów komunikacji.

2. Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji.

3. Podstawowe ćwiczenia oddechowe ? wstęp do świadomego używania oddechu przeponowego oraz wykorzystywanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych.

4. Uzyskanie świadomości własnych błędów artykulacyjnych. Ćwiczenia dykcyjne.

5. Ćwiczenia emisji głosu. Ukazujące, co zrobić, aby głos ?nie drżał? i uzyskał odpowiednią do sytuacji i otoczenia ?donośność?.

6. Uruchomienie głosu, tak, aby być bardziej interesującym i wiarygodnym dla odbiorców.  

7. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.

8. Kreatywne podejście do własnego głosu: odkrywanie ukrytych możliwości i skali swojego głosu.

9. Ćwiczenia rytmiczne, budowanie prostych struktur wokalnych.

 

Metody:

Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

Wybrane metody używane podczas szkolenia: krótkie ćwiczenia (gry, mini symulacje), krótkie wykłady, analizy przypadków ? dyskutowane w małych grupach; scenki ćwiczące umiejętności, krótkie ćwiczenia zabawowe, integrujące, odprężające i rozluźniające atmosferę.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej oraz trener szkoleń i warsztatów z zakresu emisji głosu, integracji, komunikacji interpersonalnej i prezentacji. Prowadzi szkolenia, których odbiorcą są firmy reklamowe oraz firmy konsultacyjno-szkoleniowe,a także takie grupy zawodowe jak nauczyciele, pedagodzy, lektorzy.       

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.