Sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej, uwzględniające możliwości, granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy placówek oświatowych.

 

Cele:

1. Nauczyciel po szkoleniu:

  • rozumie potrzebę stosowania diagnozy rozumiejącej sytuację ucznia;
  • zna typy uczniów z rodzin dysfunkcyjnych;
  • potrafi planować pracę z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej.

 

Program:

1. Rozpoznanie nauczycielskie jako wstępna diagnoza problemu;

2. Na czym polega rozmowa interwencyjna nauczyciela;

3. Strategie postępowania z uczniem;

4. Granice odpowiedzialności nauczyciela;

5. Konstruktywne sposoby budowania relacji nauczyciel-uczeń

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.