Standard szkoleń

Szkolenia RODN podlegają standaryzacji. Wynika ona z procedur wewnętrznych przyjętych w RODN oraz ze spełnienia Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

Na szkolenie RODN składają się:

 

[tabs]

diagnoza rodn

 

 

 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli i dyrektorów przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego naszego klienta. Po zakończonej diagnozie dyrektor otrzymuje raport z wynikami diagnozy. RODN prowadzi również ogólnopolskie badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Ostatnie zostało przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku, a uczestniczyło w nim około 1000 respondentów.

rodn oferta

 

REALIZACJA SZKOLENIA WYBRANEGO Z OFERTY RODN

 

RODN oferuje różnorodną tematykę szkoleń zamkniętych dla rad pedagogicznych:
– przedszkoli,
– szkół podstawowych,
– gimnazjów,
– szkół ponadgimnazjalnych,
– innych placówek oświatowych.

 materialy rodn

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 

Na każdym szkoleniu RODN wszyscy uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, na który składa się skrypt szkoleniowy, handouty do ćwiczeń i długopis. Materiały szkoleniowe stanowią wygodne podręczne źródło wiedzy, które wykorzystywane jest również po zakończonym szkoleniu do dalszego samokształcenia.

zaswiadczenie rodn

 

 

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU RODN

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń RODN otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Dobra jakość zaświadczeń umożliwia nauczycielom przechowanie ich i dołączenie do dokumentacji awansu zawodowego. Na życzenie naszych klientów wystawiamy duplikat zaświadczenia.

rodn wyniki

 

 

EWALUACJA SZKOLEŃ

 

Ewaluacja szkoleń prowadzona jest na zakończenie wszystkich kursów organizowanych przez RODN. W jej trakcie uczestnicy oceniają pracę trenera, merytorykę i organizację szkolenia oraz określają jego użyteczność. Wyniki ewaluacji opisywane są w raporcie, który przekazujemy dyrektorowi placówki.

catering roe

 

 

CATERING DLA UCZESTNIKÓW

 

Podczas seminariów (szkoleń otwartych) dodatkowo zapewniamy dla uczestników catering. Jego zakres uzależniony jest od czasu trwania spotkania:
w cenę 4-godzinnego seminarium wliczona jest przerwa kawowa, w cenie 6-godzinnych zajęć uwzględniono dwie przerwy kawowe, cena 8-godzinnego szkolenia zawiera dwie przerwy kawowe i lunch.

 diagnoza rodn

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW RODN

 

RODN gwarantuje stałym klientom 10% rabat przy zakupie 3 i 5 szkolenia opłaconego w jednym roku szkolnym.

[grid12]