Stop przemocy w szkole! Jak zapobiegać agresywnym zachowaniom?

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich szczebli edukacji.

 

Cel:

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej agresji i przemocy w szkole.

? Poziom wiedzy ? uczestnicy zdobędą wiedzę o różnych formach i przejawach agresji w szkole, zapoznają się z efektywnymi metodami pomocy dziecku ? ofierze przemocy oraz dziecku ? sprawcy przemocy;

? Poziom umiejętności ? uczestnicy zdobędą umiejętności rozpoznawania syndromu sprawcy i ofiary przemocy oraz zasad i reguł skutecznej interwencji;

Poziom postaw ? uczestnicy zrozumieją jak wykorzystywać energię uczniów w twórczy sposób.

 

Program:

1. Pojęcie agresji w psychologii, jakie zachowania są uznawane za agresywne, ich rodzaje, teorie dotyczące powstawania zachowań agresywnych, eskalacja zachowań agresywnych i społeczne wyznaczniki tych zachowań.

2. Problematyka przemocy, rodzaje, mechanizmy ja wywołujące i konsekwencje jej zaistnienia (uwzględnienie mitów na temat przemocy, zwrócenie uwagi na przemoc w domu, w warunkach szkoły, w miejscu pracy; przemoc seksualną).

3. Osoba ofiary i agresora ? determinanty psychologicznego funkcjonowania (model ofiary i sprawcy).

4. Zjawisko mobbingu w szkole (wyjaśnienie pojęcia, czynniki warunkujące jego zaistnienie, procesy zachodzące w grupie).

5. Młodociany przestępca ? portret psychologiczny, analiza czynników osobniczych i towarzyszących (rodzina, umiejętności rodziców, błędy rodziców i nauczycieli, znaczenie rówieśników); rola szkoły w podejmowanych działaniach interwencyjnych i terapeutycznych.

6. Zagadnienie autoagresji (przyczyny i mechanizmy powstawania, formy autoagresji).

7. Sposoby radzenia w sytuacjach: rozwiązywania konfliktów (również w relacjach uczeń ? nauczyciel), zachowań agresywnych i przemocowych.

8. Interwencja psychoprofilaktyczna i edukacyjna: technika opanowywania gniewu (wgląd w uczucie gniewu, konsekwencje dla samego siebie i innych (uzyskanie wglądu, kontakt ze sobą, strategie opanowywania gniewu, radzenie sobie z sytuacją trudną); trening zastępowania agresji

 

Metody:

Scenki z wykorzystaniem autentycznych przypadków, casy ? przygotowane w oparciu o rzeczywiste, specyficzne sytuacje szkolne, symulacje, praca w grupach, dyskusje, elementy wykładu interaktywnego (prezentacja w programie prezi).

 

Prowadzący:

Psycholog i trener biznesu, osoba, która naukowo i w praktyce zajmuje się polepszaniem jakości życia ludzi dorosłych. Jej pasją jest zgłębianie tajemnicy osobowości ludzkiej oraz potencjału, który w niej drzemie. Uwielbia współtowarzyszyć  zmianom jakie dokonują się w ludziach na drodze ich rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Specjalizuje się między innymi w zakresie psychologii osobowości, komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, psychologii obsługi klienta i sprzedaży. Szkoli dyrektorów, liderów, trenerów, nauczycieli, pracowników samorządowych, klientów biznesowych oraz indywidualnych, dla których rozwój jest priorytetem. Uwielbia pracę z ludźmi, doskonale sprawdza się w pracy z grupą, jej zaangażowanie i kreatywność są prawdopodobnie w stanie przyciągnąć uwagę każdego!

Swoją wiedzę wykorzystuje działając zawodowo na różnych płaszczyznach:

?         naukowej ? pracuje ze studentami, robi badania, popularyzuje wiedzę psychologiczną, a także zgłębia interesujące ją obszary wiedzy pisząc książki oraz artykuły naukowe;

?         szkoleniowej ? pracuje z różnymi organizacjami i klientami biznesowymi nad wzmacnianiem ich pozycji na rynku oraz  wspiera w zmianach jakie są konieczne na drodze rozwoju przedsiębiorstwa;

?         terapeutycznej ? prowadzi indywidualne coachingi w duchu psychologii pozytywnej, których celem jest wspieranie rozwoju osobistego.

 

Czas trwania szkolenia: 15 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.