Stres i wypalenie zawodowe ? co zrobić, aby praca nie stała się przykrym obowiązkiem?

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cel:

Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

 

 

Program:

1. Zjawisko stresu:

 • Stres (definicje oraz ich implikacje),
 • Fizyczne, fizjologiczne i psychologiczne konsekwencje stresu ? diagnoza własnych reakcji na stres,
 • Skutki funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych.

2. Odporność na stres ? poznawcze techniki kontroli emocji:

 • analiza trudnych sytuacji zawodowych (stresory w pracy),
 • przyczyny powstawania stresu zawodowego i organizacyjnego

3. Rozpoznawanie i kontrolowanie własnych emocji:

 • przejawy stresu oraz techniki panowania nad własnymi emocjami a komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • analiza własnych potencjałów w zakresie kontroli emocjonalnej ? mocne i słabe strony.

4. Stres jako transakcja między człowiekiem a sytuacją:

 • ocena sytuacji a możliwości działania w  stresie
 • doświadczenia pracownika a spostrzeganie osobistej relacji ze światem.

5. Radzenie sobie ze stresem:

 • Budowanie nawyku konstruktywnej, efektywnej reakcji na stres, sytuacje trudne ? symulacje,
 • Monolog wewnętrzny jako narzędzie radzenia sobie ze stresem,
 • Kwestionariusz przekonań stresotwórczych,
 • Znaczenie relacji z drugim człowiekiem w radzeniu sobie ze stresem.

6. ?Walka? ze stresem: obniżanie napięcia emocjonalnego ? praca z ciałem:

 • Trójkąt dobrego samopoczucia,
 • Techniki oddychania,
 • Ćwiczenia fizyczne,
 • Techniki doskonalenia koncentracji uwagi,
 • Wybrane techniki relaksacyjne.

7. Stres a wypalenie zawodowe:

 • Symptomy wypalenia zawodowego ? autodiagnoza.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, wykład interaktywny, praca indywidualna, praca w małych grupach, ćwiczenia, analiza, autodiagnoza ? testy.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.